Berichten van de interne begeleider

Wat is goed spelen?

Spelen is een levensbehoefte.
Kind zijn en spelend in de wereld staan,
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Kinderen hebben energie en willen die
energie kwijt. Dat kunnen ze niet in een
baan, maar wel in spel.

Lees meer .....


Zelfstandigheid
 
Wij hebben op de opleiding de volgende
definitie van opvoeden geleerd: opvoeden
is begeleiden op weg naar volwassenheid.
Opvoeden wordt in de eerste plaats thuis
gedaan en in de tweede plaats daarbuiten,
zoals op school, binnen de sport- of
hobbyclubs en te midden van vrienden en
familie.

Lees meer ....
 

En altijd maar weer die toetsen!

Dit is een uitroep die bij ons op school in
de wandelgangen vaak gehoord wordt.
Niet zozeer door de kinderen maar wel
door de leerkrachten.

Een toets is zeer belangrijk in het
onderwijs. Op deze manier kan de
leerkracht nagaan of en in hoeverre de
leerling de leerstof begrepen heeft.

Lees meer ....

 

Video Interactie Begeleiding

Deze methode wordt in veel opvoedings-
en onderwijssituaties gebruikt. Meestal om
de ontwikkeling van kinderen, leerlingen,
studenten, leraren te kunnen volgen en
om het werk te evalueren.

Lees meer ....