Aanmelden nieuwe leerling

U kunt uw kind aanmelden op de 'Lingelaar' door het inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en samen met een kopie van zijn/haar ID-kaart of paspoort af te geven aan de leerkracht van groep 1 of op de administratie van onze school.

Wij onderscheiden 2 soorten instroom:

1. Uw kind wordt 4 jaar

In maart/april van ieder jaar houden wij voor de aanmelding van nieuwe kleuters die in het volgend schooljaar vier jaar worden een speciale informatieavond en een Open Dag. De werkwijze van de school wordt besproken en toegelicht en u krijgt een rondleiding door het gebouw. 

Nog voordat uw kind vier jaar wordt mag het 5 dagdelen komen kijken op school ('oefenochtenden'). Dit gaat in overleg met u als ouder/verzorger en de leerkracht van groep 1. Ongeveer zes weken na de vierde verjaardag van de kleuter volgt een intakegesprek. U wordt gevraagd een intakeformulier in te vullen waarna dit formulier met de leerkracht besproken wordt. Op deze manier hopen wij informatie te krijgen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te kunnen begeleiden.

2. Uw kind komt van een andere basisschool

Als uw kind van een andere basisschool overstapt naar de 'Lingelaar' dan vindt het eerste gesprek plaats met de directeur. Hij stelt zich op de hoogte van de reden van aanmelding. Ook nu geldt dat u voor plaatsing kennis kan komen maken met de school.

Een basisschool kiezen

Op de website scholenopdekaart.nl vindt u 
veelzijdige informatie over basisscholen en kunt u scholen vergelijken. Deze site biedt interessante informatie over onderwijs en resultaten.


Voor het kiezen van een basisschool gaf de Rijksoverheid een gids uit. De Gids Basisonderwijs is een digitale informatiegids voor ouders en verzorgers. Hier vindt u de laatste editie die is uitgegeven.

De Gids Basisonderwijs bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. 

Vorige pagina                                          Volgende pagina