Nieuws uit groep 3:

Wat leert uw kind zoal in groep 3

 
In de kring
Elke ochtend beginnen we in de kring. Drie keer per week lezen wij een verhaal uit de methode "Kind op maandag". In deze methode krijgt uw kind elke week een verhaal te horen vanuit zijn/haar belevingswereld en twee verhalen uit de Bijbel. We houden een maandviering met de groepen 1 t/m 4. Ook vieren we met gezamenlijk Kerst en Pasen. Eenmaal per jaar werken we mee aan de schoolkerkdienst in de kerk.
 
Taal/lezen
Lezen is één van de belangrijkste elementen in groep drie. We hebben de methode Veilig Leren Lezen (kim-versie). De kinderen leren de lees- en de schrijfletter op dezelfde dag. Halverwege het jaar is er meer aandacht voor begrijpend lezen en spelling. Veilig en vlotboekjes worden dagelijks gelezen voor het automatiseren van de leesvaardigheid. We informeren ouders voor elke kern via een infobrief.
 
Rekenen
We werken met de methode 'Wereld in getallen'. In het begin van groep drie leren we de cijfers schrijven van 1 t/m 10. Halverwege groep drie gaan we het hebben over rekensommen. Dat is eerst nog onder de 10 (optellen en aftrekken). Aan het einde van groep drie krijgen de kinderen pas sommen tussen de 10 en 20. Ook zijn we bezig met splitsen, bussommen en paalsommen.
Tijdens het rekenen in de klas werken we in drie groepen. De rode, oranje en groene groep. De kinderen uit de rode groep zijn de kinderen die extra begeleiding en verlengde instructie van de leerkracht krijgen.  De kinderen uit de oranje groep zijn de kinderen die de basisstof maken en op vaste tijden instructie krijgen van de leerkracht. De kinderen uit de groene groep zijn de kinderen die de stof goed beheersen. Zij krijgen extra verdiepings- en verrijkingsstof.
 
Schrijven
Het schrijven kost begin groep drie veel inspanning. We besteden veel aandacht aan schrijf- en zithouding, pengreep, goede weg van letters, vanuit de pols schrijven. De methode Pennenstreken die we gebruiken, sluit naadloos aan op onze leesmethode.
 
Wereldoriëntatie
We kijken één keer per week naar 'Huisje Boompje Beestje'. De programma's gaan over mensen, de natuur, verkeer, techniek en milieu. Na elke aflevering gaan we aan de slag met de stof uit de aflevering.
 
Muziek/drama
Deze twee vakken wisselen elkaar af. Tijdens de dramales zijn we veel bezig met spelvormen. In dit spel verbeelden de kinderen gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en personages.
Tijdens de muziekles zijn we bezig met verschillende domeinen van het vak muziek. Er is aandacht voor zingen, luisteren, muziek maken en bewegen.