Onze school

Ons schoolgebouw is in 1973 gebouwd in de vorm van een Byzantijns kruis (het eerste van deze orginele soort in Nederland). Vanuit de gemeenschapsruimte lopen 4 gangen, die haaks op elkaar staan, naar 9 lokalen. De school heeft 3 aparte speelpleinen: voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. 

In september 2012 heeft er een feestelijke heropening van de gerenoveerde Lingelaar plaatsgevonden. Ruim anderhalf jaar is er gewerkt aan een fris, modern interieur en schoolplein voor de Lingelaar. Het schoolplein kreeg rondom nieuw hekwerk, de bestrating werd aangepakt en, tot grote vreugde van de kinderen, zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst. Het fietsenhok bleef, maar kreeg een super vrolijke uitstraling door de vissen die de leerlingen op de wanden mochten schilderen.
De lokalen kregen nieuwe kozijnen met dubbelglas en zonwering. De plafonds en de verlichting werden vervangen, en er werd een nieuwe keuken geïnstalleerd.
De hele school werd bovendien voorzien van een frisse verflaag en nieuw sanitair.
Het resultaat van onze 'nieuwe' school is super!


Onze school heeft een eigen bestuur die alleen de 'Lingelaar' onder haar beheer heeft. Er is bewust gekozen om een 'éénpitter' te blijven zodat de lijnen tussen bestuur en school zeer kort zijn en het geld niet besteed wordt aan bovenschools management, maar ten goede komt aan het onderwijs aan de leerlingen.

De 'Lingelaar' biedt onderwijs aan kinderen van alle gezindten zonder te kijken naar afkomst of geloofsovertuiging. De school en het bestuur handelen vanuit hun protestants-christelijke geloofsovertuiging. Wij hanteren waarden en normen die voortvloeien uit deze christelijke levensvisie. De 'Lingelaar' wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Bekijk hier het strategisch beleidsplan van de school.

Vorige pagina                                          Volgende pagina