Nieuws uit groep 1/2:

Indeling van de groepen 1 en 2

De Lingelaar start het schooljaar met één combinatie groep 1/2. Wordt de groep te groot, dan gaan wij kijken op welke momenten wij groep 1 en 2 het beste kunnen splitsen. Er wordt dan gekeken van welke interventie deze groep kleuters het meest profijt zal hebben. Deze keuze moet ook in ons financiële plaatje passen.
 
Wij zijn voorstander van homogene kleutergroepen. Zo kunnen wij de kleuters in kleine groepjes beter begeleiden en meer aandacht geven. Helaas is dit niet het gehele schooljaar meer haalbaar omdat, ook wij te maken hebben met krimp.
 
Homogene groepen (het scheiden van de groepen 1 en 2) bieden de volgende voordelen:
  • De activiteiten sluiten goed aan op het niveau dat bij de leeftijd past.
  • Er zijn minder niveauverschillen binnen een groep. Groep 1 bestaat al uit twee leeftijdsgroepen: de groep 1 kinderen en de kinderen die tijdens het schooljaar instromen. Deze groep wordt het volgende schooljaar pas groep 1.
  • De leerkracht kan de ontwikkeling van de leerlingen beter volgen.
  • De leerlingen die extra hulp nodig hebben kunnen beter begeleidt worden.
  • De leerlingen van groep 2 kunnen beter voorbereid worden op het leesonderwijs dat in groep 3 plaats vindt.
  • De groepen zijn klein, waardoor de kinderen op deze momenten veel extra aandacht krijgen.

Informatieboekje groep 1 en 2