Brede school 'Jeugdplein Beesd'

De brede school is een samenwerkingsverband van de 'Lingelaar', Sint Antoniusschool, Bibliotheek Beesd, peuterspeelzaal De Knuffel, Sport Vereniging Beesd, buitenschoolse opvang Animal en Harmonie Concordia om gezamenlijk voorzieningen te bieden voor onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding in Beesd. Dit samenwerkingsverband heeft de naam gekregen: Jeugdplein Beesd.

In het kader van de brede school biedt de 'Lingelaar' in haar gebouw al ruimte aan verschillende activiteiten, waaronder:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator Femke Broeders en vindt u informatie op de website www.welzijnwestbetuwe.nl