Ouderraad (OR)

Onze ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die betrokken wordt bij de praktische uitvoering van allerlei activiteiten in en om de school. Ook kan de ouderraad advies uitbrengen aan het bevoegd gezag en aan de MR.
 
Het doel van de ouderraad is om gezellige activiteiten op school te organiseren en te begeleiden. Denk daarbij aan Sint Nicolaas, Kerst, het vullen van de verjaardagsgrabbelton en het versieren van de centrale hal in diverse thema’s.

Deze activiteiten kunnen worden gerealiseerd met de vrijwillige ouderbijdrage.

Wij overleggen in principe 1x per 2 maanden. Het is niet zo dat iedereen alle activiteiten mee moet doen, maar wij kijken naar de mogelijkheden/tijd die iedereen heeft. Mocht u zin hebben om actief bij de school betrokken te raken, spreek dan gerust iemand van de ouderrraad aan of mail naar lingelaar@lingelaar.nl