Kwaliteitscommissie

Onze school heeft een kwaliteitscommissie. Deze bestaat uit de directeur, een leerkracht, een bestuurslid en een ouder. Wij werken, om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, met het instrument 'Werken met Kwaliteitskaarten'.

Ieder jaar vullen de kinderen van groep 6 tot en met groep 8 een vragenlijst in over de (sociale) veiligheid op school.

Aan het eind van elk schooljaar vragen wij de ouders om per kind het evaluatieformulier 'Enquête einde schooljaar' in te vullen. Met de uitkomst hiervan zullen wij in het nieuwe schooljaar aan het werk gaan.
 
Aan de ouders van leerlingen uit groep 8 vragen wij tevens of zij de 'Enquête ouders van schoolverlatende kinderen' willen invullen. In deze enquête vragen wij hun mening over de gehele schooltijd van hun kind.
 
Ook aan de kinderen van groep 8 wordt aan de hand van een enquête gevraagd hoe zij hun schooltijd op de 'Lingelaar' hebben ervaren.

Niet alleen onze kinderen, maar ook wij leren nog iedere dag. We zijn daarom heel blij met alle ingevulde enquêtes.