Welkom bij basisschool de Lingelaar

De Lingelaar is een zelfstandige, protestants-christelijke basisschool in het Betuwse Beesd. Onze christelijke normen en waarden zorgen voor een prettige, veilige omgeving waarin onze leerlingen kunnen leren en groeien.

Op onze school zijn alle kinderen uit de omgeving welkom, ongeacht geloofsrichting. Wij leren onze leerlingen respect te hebben voor elkaar en zich positief te gedragen ten opzichte van elkaar en de wereld waarin wij leven.