Plusklas

''Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. In een plusklas houdt men rekening met specifieke onderwijsbehoeften. Kinderen krijgen hier speciale onderwijsbegeleiding.''
 
Waarom een plusklas?
Onderzoeken wijzen uit dat kinderen zich sociaal en intellectueel het beste kunnen ontwikkelen met ontwikkelingsgelijken. In een plusklas vinden meer- en hoogbegaafde kinderen elkaar. Ze begrijpen elkaar, kunnen op hun niveau samen leren en werken.
 
Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben andere leerbehoeftes dan de gemiddelde leerling. Ze kunnen sneller door de stof heen omdat ze al veel kennen en kunnen én omdat ze nieuwe stof vlot opnemen en begrijpen. Ze kunnen moeilijkere stof aan dan het gewone aanbod in de jaargroep. Bovendien hebben ze andere leer- en denkstijlen.
 
Het is de bedoeling dat ook deze kinderen af en toe tegen hun eigen grenzen aan lopen en zich goed in moeten spannen. Van die inspanning leren kinderen doorzetten, moeite doen, het werkgeheugen gebruiken, oefenen, doelgericht bezig zijn, strategieën inzetten, metacognitie. Juist die vaardigheden zijn essentieel om succes op school en in het leven te hebben.
 
Plusklas Lingelaar en Sint Antonius
We hebben een gezamenlijke plusklas, samen met de Sint Antonius school (de katholieke basisschool in Beesd). Iedere week krijgen kinderen van beide scholen één dagdeel in de week gezamenlijk les bij ons op de Lingelaar. De plusklas is voor kinderen van groep 5 t/m 8. Er zijn duidelijke richtlijnen voor welke kinderen voor de plusklas in aanmerking komen.
 
De middag bestaat uit een inleiding, die gericht is op het trainen van executieve functies. Daarna volgt de kern, denk hierbij aan projecten, techniek, schaken, programmeren, vreemde talen, onderzoeken, ontwerpen, enzovoort. Tot slot is de afsluiting waar we discussiëren, filosoferen en evalueren.