Vertrouwenspersonen

Klachtenprocedure
Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken op school en kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dit niet mogelijk is, kunnen zoveel kinderen als ouders hun problemen bij onze vertrouwenspersoon neerleggen. Deze persoon draagt er zorg voor dat het probleem op de juiste wijze binnen school behandeld wordt. Zo nodig wordt er verwezen naar de daarvoor beschikbare instanties. Klik
hier voor ons volledige protocol.

Vertrouwenspersoon/contactpersoon van de school:
Cindy Kool (intern begeleider)

c.kool@cpob.nl